Ormegress, folkelig navn på forskjellige planter: ormetelg, marihånd, trollbær osv.