Acidofil, (av acid og gr. 'venn'), egentlig syre-elskende, brukes bl.a. om planter som trives på sur jord.