Sumpplanter, helofytter, planter som vokser på meget fuktige steder og i grunt vann. Den indre delen av stenglene har ofte svampaktig vev slik at luft kan komme ned til de delene av planten som er under vann. De fleste sumpplantene i Norge hører til de enfrøbladede som f.eks. takrør, sverdlilje og mange starrarter.