Plurienn, plante som blomstrer og setter frukt bare én gang etter flere år med vegetativ vekst. Etter fruktsettingen dør planten. Som eksempel kan nevnes flere Agave-arter som blir inntil 100 år.