Halvparasitter, grønne planter som har fotosyntese og derved selv skaffer seg organiske stoffer, men som er avhengig av andre planter når det gjelder vann og mineralstoffer. Misteltein sitter oppe i trekronen hos lind, rogn, lønn og enkelte andre trearter, mens f.eks. marimjelle, øyentrøst og engkall snylter på røtter av andre urter, ofte gress. Halvparasittene er utstyrt med sugeorganer (haustorier), som trenger inn i vertsplantens ledningsbaner (vedrør, trakeider).