Plantenes økologi

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 5 kategorier:

  1. Frøspredning
  2. Plantenes forsvar
  3. Tilpasning til abiotisk stress
  4. Vegetativ fase og formering
  5. Vekstformer

Inneholder 7 artikler: