Klunger, populær betegnelse på kratt av nyperosearter eller andre tornete busker.