Scrub, australsk vegetasjonstype karakterisert ved tørketålende busker og kratt, også brukt om tilsvarende vegetasjonstype i andre tørre strøk.