Hapaxant er planter som blomstrer og setter frukt bare én gang for deretter å dø. Ettårige, toårige og en del flerårige urter er hapaxanter, men også enkelte trær, for eksempel sagopalme.