Perenn, betegnelse for en plante som lever flere vegetasjonsperioder og som blomstrer flere ganger (perennere, 'være flerårig'). Hos trær og busker vokser rot- og skuddsystemet fra år til år. På det overjordiske skuddsystemet anlegges hver sommer knopper som overvintrer og først neste vår skyter ut til en ny skuddgenerasjon. Hos perenne urteaktige planter, stauder, dør de overjordiske delene bort hver høst, og planten overvintrer med rotstokk, løk eller knoll.