Teinung, rotskudd, fortrinnsvis fra stubber etter felte trær.