Toårige planter, planter som fullfører sin utvikling i løpet av to år. Første år dannes en bladrosett og tykk, kraftig rot, fylt med opplagsnæring. Annet år dannes blomster og frø. Eks. gulrot, pastinakk, kålrot. Jf. ettårige planter, flerårige planter.