Halvbusk, planter der den nedre delen av stengelen er treaktig, mens den øvre delen er grønn og myk og visner bort om vinteren, f.eks. slyngsøtvier og bringebær.