Kjøttetende planter, planter som ved siden av at de assimilerer karbondioksid, kan skaffe seg næring ved opptak av dyrisk føde. De er utstyrt med fangstinnretninger, som oftest for fangst av insekter (se insektetende planter). I tropiske strøk finnes også arter som kan fange og fortære fugl og små pattedyr (se kannebærer).