Fakultative snylteplanter, planter som kan leve både som snylteplanter og som saprofytter.