Hydrofile planter, planter som har vannbestøvning (hydrofili, hydrogami). Hos havgress og vasshår transporteres pollenkornene i overflaten, mens de hos ålegress frigjøres nede i vannet og fester seg til arret der.