Epifyller, planter som vokser på bladene av andre plantearter; finnes vesentlig i tropene, først og fremst i form av moser og lav. Se også epifytter.