Tallofytter, eldre fellesbetegnelse for organismer hvis vegetative deler er utformet som et tallus, dvs. alger, sopp og enkelte levermoser. Betegnelsen er ikke lenger i bruk i systematikk.