Ammetrær, hurtigvoksende trær som blir plantet for å verne andre, sartere og mindre hurtigvoksende trær mot for sterk sol, vind og nattefrost. Ammetrærne blir fjernet igjen når trærne de skal verne kan unnvære dem. Lite brukt i Norge.