De politiske partiene som er representert på Stortinget i perioden 2021–2025, er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Pasientfokus.Foran stortingsvalget 2021 var dessuten følgende partier registrert i Partiregisteret: Alliansen, Demokratene i Norge, Det Liberale Folkepartiet, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Helsepartiet, Industri- og Næringspartiet, Kystpartiet, Liberalistene, Norges Kommunistiske Parti, Partiet Sentrum, Partiet De Kristne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet og Samfunnspartiet.. Hele artikkelen