Sosialistisk Valgforbund, ble dannet foran stortingsvalget 1973 av Sosialistisk Folkeparti, Norges Kommunistiske Parti, Demokratiske Sosialister – AIK og Uavhengige Sosialister. Det fikk 11,2 prosent av stemmene og 16 mandater ved valget. Sosialistisk Valgforbund ble utgangspunktet for dannelsen av Sosialistisk Venstreparti i 1975.