Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet, organ bestående av de fremste tillitsvalgte fra Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Arbeiderpartiet. Komiteen møtes regelmessig for å drøfte politiske saker og er en av grunnsteinene i det faglig-politiske samarbeidet.