Unge Høyre

Logo av . Gjengitt med tillatelse
Medlemmer i Unge Høyre jubler etter partilederdebatt på NRK under valgkampen i 2007.  Foto: Unge Høyre (via flickr), gjengitt med tillatelse. 
. Begrenset gjenbruk

Unge Høyre er Høyres ungdomsorganisasjon. Unge Høyres Landsforbund, som den formelt heter, ble stiftet i 1922 med formål å samle all norsk ungdom som vil arbeide for en konservativ, borgerlig politikk.

Faktaboks

Også kjent som
Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyre er landets nest største politiske ungdomsorganisasjon. Kristian Tonning Riise fra Stange i Hedmark ble i juni 2014 valgt til leder av Unge Høyre. Han trakk seg fra ledervervet i januar 2018 etter påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet ved flere anledninger. Sandra Bruflot fra Lier i Buskerud overtok som fungerende leder. På landsmøtet i juni 2018 ble hun valgt som ny leder i Unge Høyre.

Unge Høyre har på samme måte som andre politiske ungdomsorganisasjoner lenge spilt en viktig rolle som rekrutteringsorgan for moderpartiet. Flere kjente Høyre-politikere har vært ledere i Unge Høyre, blant annet Jan P. Syse, Rolf Presthus, Per-Kristian Foss, Kaci Kullmann Five, Jan Petersen, Jan Tore Sanner, Børge Brende, Ine Marie Eriksen og Torbjørn Røe Isaksen.

Idé og visjoner

I Unge Høyres visjoner fremgår det at organisasjonen ønsker en liberalkonservativ samfunnsutvikling. «Vi kombinerer en optimistisk tro på mennesket og dets valgfrihet med nøysomhet og ansvarlighet. For Unge Høyre må vi alltid se den enkelte og aldri tenke grupper», heter det i ungdomsorganisasjonens presentasjon av seg selv.

Historie

Det var i de større byene Høyre først fikk egne ungdomsforeninger. Det skjedde allerede på slutten av 1800-tallet, først i Stavanger, deretter i Oslo, og så i en rekke andre byer i Sør-Norge. Men de konservative ungdomsforeningene arbeidet hver for seg.

I 1922 var tiden inne til å gå sammen i et landsforbund. Derfor regnes dette året som Unge Høyres stiftelsesår. Første formann var Lorentz Vogt fra Oslo. Oppslutningen om Unge Høyre, målt i antall medlemmer, har variert sterkt. Ved inngangen til 1970-årene var organisasjonen på sitt største med nær 40.000 medlemmer. I dag har den rundt en tiendedel av det.

Unge Høyre har fra starten prioritert kurs- og skoleringsvirksomhet mer målbevisst enn kanskje noen annen ungdomsorganisasjon. Det faste, årlige Elitekurset er et allsidig utdanningsprogram for kommende ledere i pariet. I tillegg til ren politisk skolering har kursing i tale- og debatteknikk for øvrig alltid hatt en sentral plass i Unge Høyre.

EU-entusiaster

Høyres ungdomsorganisasjon har de siste femti årene engasjert seg mer eller mindre kontinuerlig for å berede grunnen for norsk medlemskap på Romatraktatens grunn – først i EEC, som det het fra starten, så i EF og deretter i EU.

Fullt norsk medlemskap i Det europeiske «fellesskap» – uavhengig av vekslende navn og traktater – har vært et viktig mål for Unge Høyre. Slik sett har organisasjonen stått i en særstilling blant de politiske ungdomsorganisasjonene. Unge Høyres folk har dessuten engasjert seg bredt både i Europabevegelsen og i Europeisk Ungdom.

Skolepolitiske reformer

I tillegg til EU-saken har Unge Høyre i nyere tid arbeidet spesielt med skolespørsmål. Organisasjonen har arbeidet lenge for å gjøre undervisning i sidemål valgfritt.

Fra 5. klasse bør det etter Unge Høyres mening settes karakterer i basisfagene matematikk, norsk og engelsk. Fritt skolevalg har også høy prioritet, og det bør bli lovfestet rett til å evaluere lærerne.

Unge Høyre stiller seg ellers blant annet positiv til arbeidsinnvandring, globalisering og mer frihandel. Derimot er Høyres ungdom motstander av EUs datalagringsdirektiv, imot alle former for kvotering til verv og stillinger og går inn for å fjerne NRK-lisensen og all pressestøtte.

Unge Høyre ønsker ellers å senke den kriminelle lavalder fra dagens 15 til 14 år. Organisasjonen ønsker generelt skattelette, men er positiv til å skattlegge forurensende virksomhet hardere.

Narkotika

Det vakte oppsikt da Unge Høyres landsmøte i juni 2018 inntok flere kontroversielle standpunkter som er i direkte strid med partiets politikk. Ungdomsorganisasjonen gikk blant annet inn for å legalisere bruk av lettere narkotiske stoffer, som cannabis. Unge Høyre sa dessuten ja til aktiv dødshjelp i særskilte tilfeller.

Regjeringsspørsmålet

Unge Høyre var tidlig ute og flagget at en bredest mulig borgerlig regjering burde overta etter valget 2013. Det er et standpunkt Unge Høyre for øvrig har holdt fast på i samtlige stortingsvalg i moderne tid.

Litteratur

  • Foss, Per-Kristian: Innenfra, 2010
  • Isaksen, Torbjørn Røe (red.): Unge Høyre. Mulighetsorganisasjonen, 2006
  • Sejersted, Francis: Høyres historie bind 3. Opposisjon og posisjon, 1984

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Knut A Rosvold

Lenken til Unge Høyres hjemmeside kommer ikke opp.Jeg har også lagt inn et forbedringsforslag hvor "Unge Høyre" er alternativt søkeobjekt. De fleste sier bare jo "Unge Høyre" og ikke "Unge Høyres Landsforbund".

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg