Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet (FMS) var et valgforbund som stilte lister ved stortingsvalget i 1989. FMS bestod av Norges Kommunistiske Parti (NKP) og Rød Valgallianse (RV) og en del uavhengige grupper. FMS fikk vel 22 000 stemmer (0,8 prosent) og ble ikke representert på Stortinget.