Kristent Samlingsparti var et norsk registrert parti som ble stiftet i 1998 ved at Kristent Konservativt Parti ble slått sammen med Samlingspartiet Ny Fremtid. Partiet var sterkt bibeltro, og baserte flest mulig av standpunktene på Bibelens lære. En stor del av partiets ledere og tilhengere var frafalne KrF-ere som ønsket en mer helhjertet støtte til Israel og israelsk politikk. Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet 1722 stemmer (0,1 prosent). Partileder var Morten Selven. Partiet ble avviklet i 2015.