Berg er en bydel i Trondheim, mellom Tyholt og Singsaker. Navnet har sin bakgrunn i gården Berg i Strinda, som er nevnt allerede i Sverres saga. I middelalderen tilhørte gården Elgeseter kloster. I dag er Berg et strøk med villaer og eneboliger. Her ligger også Berg studentby, Berg skole (1.-7. trinn) og Berg arbeidskirke.