Sogn i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag, sørøst for bysenteret. Strinda omfattet i middelalderen bygdene Strinda og Malvik (Strindafylke), ble senere len og futedømme, fra 1837 egen kommune. I 1891 ble Malvik skilt ut som egen kommune og sognet og prestegjeldet redusert tilsvarende. Strinda sogn hører i dag under Strinda prosti.