Gassled, norsk selskap opprettet 2003 for å oppnå en enhetlig eierstruktur for norsk gasstransport, eies av olje- og gasselskapene på norsk sokkel, operatør er Gassco. Det norske gasstransportsystemet er verdens største offshoresystem med ca. 6600 km rørledninger fra norsk sokkel til norsk fastland, Storbritannia og kontinentet. Rørledningene er tilkoblet over 40 installasjoner og transporterer 12 % av Europas gassforbruk. Gassled omfatter størstedelen av dette systemet: Statpipe, Åsgard transport, transportrelaterte anlegg på Kårstø og Kollsnes, Norpipe, Zeepipe, Europipe I og II, Franpipe, Vesterled, Oseberg transport og mottaksterminalene i Dornum og Emden (Tyskland) og St. Fergus (Skottland).