Transocean Inc. er et amerikanske boreriggselskap registret på Cayman Islands. Selskapet driver offshore petroleumsvirksomhet i hele verden, og opererer både bore- og produksjonsskip. Selskapet har hatt en stor virksomhet i Norge.

Selskapet ble grunnlagt i 1999 ved sammenslutning av Transocean Offshore og Sedeco Forex. Firmaet fikk navnet de i dag bruker i 2002.

I 2020 opererte selskapet en flåte på 38 flyttbare innretninger derav 27 fartøy i klassen «ultra-deepwater floaters» og 11 «harsh-deepwater drillships». De hadde samme år to «ultra-deepwater drillships» under konstruksjon.

Historikk

Selskapet Transocean Offshore ble grunnlagt i 1953 med navnet The Offshore Company. Det endret senere navn til Sonat Offshore Drilling. Sonat var en forkortelse for Southern Natural Industries. I 1996 overtok Sonat norske Transocean ASA som var etablert i 1972. Selskapet hadde hatt en rekke omorganiseringer blant annet ved at Ross Offshore og Wilrig gikk inn i selskapet i 1994–1995.

Sedeco Forex er en del av Schlumberger-konsernet som ble startet i 1985 ved sammenslutning av Sedeco (Southeastern Drilling Company) og det franske selskapet Forex som ble grunnlagt i 1942. Schlumberger eide også dette selskapet fra 1972. Selskapet er organisert med en rekke selvstendige selskap som er registrert i flere land. Selskap og rigger kan bli forflyttet og bytte registreringsland.

Transoceansaken i Norge

I 2005 startet Økokrim etterforskning av Transocean for å ha unndratt skatt. Saken kom først opp for Tingretten som frifant tre selskaper i Transoceankonsernet og tre skatterådgivere på alle tiltalepunkter. Økokrim anket, men trakk anken etter en langvarig prosess. Den 14. januar 2016 avsa Borgarting lagmannsrett frifinnende dom uten hovedforhandling.

Etter dette nedsatte Riksadvokaten et eget granskingsutvalg, som reiste spørsmål om uklare forhold med tanke på Økokrims uavhengighet. Økokrim fikk voldsom kritikk etter saken og det ble vurdert om aktor hadde utvist grov uforstand.

Den norske stat måtte etter forlik utbetale en rekke erstatninger etter dommen. Forlikene var kompliserte ved at de gjaldt en rekke selskap og de skatterådgiverne som hadde vært involvert. I 2020 var det stadig en pågående tvist om dekning av Transoceans saksomkostninger i skattesaken.

Transoceansaken viser godt hvor komplisert det er for nasjonale myndigheter å forholde seg til en internasjonal industri med virksomhet som forflytter seg mellom ulike land og som består av selskap i mange land. Saken viser også hvor kompliserte skattesaker er for internasjonale selskap i oljebransjen. Transocean-saken har derfor vakt oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hanisch, T. J, og Nerheim, G. (1992). Norges Oljehistorie Bind 1. Oslo: Leseselskapet.
  • Helle, E. (1984). Norges Olje – de første 20 årene, Oslo: Tiden.
  • Lie, Einar; Myklebust, Egil og Norvik, Harald (2016 og 2014). Staten som kapitalist. Oslo: Pax
  • Nerheim, Gunnar (1996). En gassnasjon blir til, Norsk Oljehistorie, Bind 2. Oslo: Leseselskapet.
  • Olsen, Odd Einar og Sejersted, Francis (1997). Oljevirksomheten som teknologiutviklingsprosjekt. Oslo: adNotam Gyldendal.
  • Ryggvik, Helge og Smith-Solbakken, Marie (1997). Blod, svette og olje Norsk Oljehistorie, Bind 3. Oslo: adNotam Gyldendal.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg