Agip, tidligere italiensk oljeselskap, grunnlagt 1926 (statseid), aksjeselskap 1992 og fusjonert med det italienske energikonsernet Eni 2003. Foredling og markedsføring i Italia og en del andre land skjer gjennom AgipPetroli. Datterselskapet Norsk Agip AS ble etablert 1965, fra 2004 Eni Norge AS.