Forbindelsesledning, også kalt strømningsrør, undervannsproduksjonsrør, samleledning; brukes mellom undervannsbrønner og produksjonsplattform, eventuelt også mellom ulike produksjonsplattformer. Knytter et produksjonssted til et sted hvor brønnstrømmen kan prosesseres før petroleumsproduktene fraktes videre til raffinering.