Raffinering

Oljeraffinering, foredling (raffinering) av råolje i spesielle anlegg (oljeraffinerier) til produkter for salg eller videreforedling.Råolje er et naturlig forekommende produkt som i det alt vesentlige består av hydrokarboner. Arten og den relative mengde av de forskjellige kjemiske forbindelser varierer fra oljefelt til oljefelt. I seg selv er råolje et produkt uten praktisk anvendelse; den må foredles (raffineres). Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Raffinering

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 122 artikler: