Hydrofrakturering, oppsprekking i berggrunnen rundt en petroleumsbrønn. Oppnås ved innpumping av væske under høyt trykk. Sprekkdannelsen vil normalt stimulere petroleumsproduksjonen. Se frakturering.