Endring av brønnbane under petroleumsboring. Dette gjøres ved bevisst styring av borekronen i en ny retning ved avviksboring, eller det kan skje uønsket, f.eks. ved at borekronen treffer på skråttstilte, harde bergartslag.