Adhesjonsopptaker, maskin som samler opp oljesøl i vann ved at oljen (oljeemulsjonen) kleber seg til roterende skiver. Oljen blir dermed skilt fra vannet og kan skrapes av og samles opp i beholdere før den pumpes bort.