Drivtrykk, differensen mellom formasjonstrykket i et petroleumsreservoar og brønntrykket. Så lenge drivtrykket er positivt, vil oljen strømme ut når brønnventilene åpnes, og man slipper å pumpe opp oljen.