Undergrunnslagring, lagring av gass i grunnen. Ble først brukt i USA, hvor man pumpet gass ned i uttømte olje- og naturgassreservoarer (jfr. injeksjon, 2). I Europa har man skaffet seg slike lagre i underjordiske sandlag (med overliggende, gasstett sjikt, forseglingsbergart) eller i gamle saltgruver. Ved undergrunnslagring kan man utligne forbrukssvingningene (gasstilførselen er jevn, mens forbruket varierer).