Boreentreprenør, eieren av riggen som foretar en brønnboring. I petroleumsbransjen er det vanlig at boringen foretas på kontraktbasis av egne boreselskaper som er uavhengige av oljeselskapene som står for oljeutvinningen.