Sandproduksjon, innblanding av sand i brønnstrømmen. Et vanlig og uønsket fenomen i petroleumsbrønner. Sandproduksjon forårsaker stor slitasje i brønnene og deres ventiler. Begrenses ved redusert produksjonsrate eller ved installasjon av spesielle sandfiltere i brønnen.