Guide lines, føringsliner, styreliner, brukes ofte ved undervannsoperasjoner, f.eks. ved boring av petroleumsbrønner fra flytende borerigg. Gjenstander som skal fjernes fra, eller settes på plass på havbunnen styres av linene. På dypere vann kan guide lines være upraktisk. Et alternativ er å bruke fjernstyrte undervannsfartøy (ROV), som ofte navigeres ved hjelp av akustiske signaler fra faste stasjoner på havbunnen.