Petroleumsfelter

Det er produsert olje og gass fra totalt 107 felt på norsk kontinentalsokkel siden produksjonen startet i 1971. 85 felt var i produksjon ved årsskiftet 2017/18; 66 i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og to i Barentshavet. 22 felt er stengt ned og avsluttet. I løpet av 2017 ble fem nye felt satt i produksjon og ni felt var under utbygging ved årsskiftet.Feltene befinner seg flere steder både i Nordsjøen og nordover. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gunleiv Hadland

Norsk Oljemuseum

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 148 artikler:

C

  1. Cod