Feilsikker, anordning som automatisk innstiller seg slik at fare unngås dersom kontrollen svikter. Sikringsventilen nede i en petroleumsbrønn er en slik anordning; den trenger et signal for å holde seg åpen og dersom signalet forsvinner pga. skader på plattformen, stenges den automatisk.