Momentmåler, måleinstrument som brukes for å bestemme dreiemomentet som overføres til borestrengen fra rotasjonsbordet eller topdrivemotoren under boring. Momentet forteller både om borkronens tilstand og om friksjonen i hullet og brukes både for å optimalisere boreprosessen og for å forhindre skader på utstyret.