Personellkurv, kurv som ved hjelp av kran brukes ved transport av personell bl.a. mellom borerigger til havs og forsyningsskip. Tidligere var det vanlig å ta mannskap til og fra riggene på denne måten. I dag benyttes i det alt vesentlige helikopter for transport av personell, og på norsk sokkel blir personellkurven kun tillatt brukt i unntakstilfeller.