Dieseldyr, populær betegnelse på fremvekst av mikroorganismer i oljeprodukter som inneholder vann, særlig drivstoff. Ved vannsjiktdannelse i en tank vil dette – kombinert med god tilgang på næring – gi gode vekstvilkår for bakterier og sopp. Vekst gir en masse som kan forårsake tette drivstoffiltre, slitasje på sprøyteutstyr og korrosjon.