Stimulering, teknikk for å øke produksjonen fra petroleumsbrønner. Se brønn (Petroleumsbrønner) og petroleum (Utvinning).