Satellittfelt, mindre petroleumsfelt som utvikles i forbindelse med en eksisterende feltutbygging. Utbygges oftest med havbunnsinstallasjoner tilknyttet moderfeltet eller med langtrekkende horisontalbrønner boret fra moderinstallasjonen.