Assosiert gass, gass løst i olje ved de høye trykk man har i en oljebrønn, og som kan skilles fra oljen når trykket avtar. Hovedbestandelen er metan, men også etan og høyere hydrokarboner er vanlige. Tidligere var det vanlig å brenne den assosierte gassen på stedet, i høye flammetårn. På norsk kontinentalsokkel skal gassen utnyttes eller pumpes tilbake i reservoaret. Fra flammetårnet brenner det vanligvis bare en liten pilotflamme slik at man i en nødsituasjon kan slippe ut gassen på en sikker måte.