Målt dybde, dybdeangivelse for et punkt i en brønn gitt ved avstanden langs brønnbanen fra boredekk til punktet. Den vertikale dybde (sann vertikal dybde) for det samme punkt vil oftest være mindre, fordi petroleumsbrønner gjerne bores med et betydelig avvik fra vertikalen.