Sylindrisk konstruksjonsdel (ben) som forbinder bunnseksjonen på en betongplattform for petroleumsutvinning med dekket. Brønnene bores oftest gjennom skaftene. Se også Condeep.